ZİRVELERDEKİ BAŞARININ TEMEL DÜSTURU

ZİRVELERDEKİ BAŞARININ TEMEL DÜSTURU

İnsanoğlu sorumluluğunda yer alan hangi iş ile uğraşırsa uğraşsın temel düstur iş ahlakı olmalıdır.

Herkes kendisine düşen vazifeyi sorumluluk duygusu ve hakkını verme temeli düsturuyla ifa ederse hayatın içerisindeki tüm sorunlar ortadan kalkmış olur.

Günümüz dünyasında hem içeride hem de dışarıda yaptığımız gözlemlerimiz, araştırmalarımız ve analizlerimiz bize şunu gösteriyor; tablo çok net ve açık, iş ahlakı eşittir başarı.

Yaptığınız işin hakkını verdiğinizde, hayatınızdaki size bakan yönleri ile sorunlar ve sıkıntılar ortadan kalkmış ve en ileri noktalara ilerlemekte bir an bile geri durmamış olursunuz.

İş hayatında, bürokraside, özel yaşamda, siyasette, kamunun tüm alanlarında, eğitimde, sağlıkta, üretimde, ülke yönetimlerinde ve daha uzun uzadıya sayacağımız tüm başlıklarda değişmez bir gerçek var, iş ahlakı!

Bu düsturu hayatın temeline oturttuğunuz an, en zirvelerde başarı da beraberinde gelmiş olur.

Gelişmiş ülkelerdeki durumları gözlemlediğimizde karşımıza çıkan tüm değerlemelerde, yapılan işin hakkının ne kadar büyük oranda verildiğine şahit oluyoruz.

İnsanlar yaşamlarında mutlu olmak, kazanımlar elde etmek istiyorlarsa herkes kendi alanındaki sorumluluğu, vazifeyi bi hakkın yerine getirip, ifa etmesi gerekir.

Özellikle birinci sırada ele alınması gereken konuyu yani eğitimi masaya yatıralım; eğitimde yıllarca hep nasıl ilerleriz? nasıl dünyanın sayılı ülkeleri ve eğitim kuruluşları içerisine gireriz? diye yakınıp duruyoruz.

Aslında bu konu çok basit; bu konunun üç önemli temel unsuru var: öğretmen, veli ve öğrenci.

Öğretmen işini hakkıyla yapar, veli evladıyla olması gerektiği ölçekte ilgili olur, öğrenci de kendisine düşen vazifeyi eksiksiz yerine getirirse sonuç başarıyı beraberinde getirir.

Bu üç ana unsur iş ahlakı ile hareket etmez, vazife ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmezlerse başarı hayal olur, iş sadece lakırdıya döner.

Bu konu başlıklarını bolca sıralayabiliriz; sağlık, adalet, bürokrasi, ticaret, siyaset, diyanet, spor, sanat vs. vs. her alanda çok ama çok gerideyiz.

Bu girdaptan, kötü sonuçlardan sıyrılmak istiyorsak tüm alanlarda iş ahlakını temel düstur edinip, büyük bir azim ve kararlılıkla başarıya giden yolların kilometre taşlarına döşeyip, köprüler kurup zafere ve zaferlere ulaşabiliriz.

ÖMER FARUK BAŞARAN – GÜNCEL ANALİZ BAŞYAZARI


Haberi Paylaş: https://guncelanaliz.com/?p=1104

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Başyazar