Ülkemizin Kronik Sorunu: Eğitim

Ülkemizin Kronik Sorunu: Eğitim

Türkiye ‘nin her alanda gelişmesi ve muasır medeniyet seviyesini yakalayabilmesi küresel rekabetteki yerini alabilmesi , dünya ülkeleriyle bilim, teknoloji ve bilişim alanında yarışabilmesi ancak eğitim ve eğitime yapılacak yatırım ile mümkündür. Eğitim, Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Eğitimde adaletsizliğin olmadığı, eğitim kurumlarının diploma fabrikası olmaktan çıktığı bir Türkiye istiyoruz. Bu da eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve herkese eşit koşullarda eğitim ve öğretim hakkının verilmesiyle mümkündür.

Milli Eğitim Bakanlığının bütçeden aldığı pay mutlaka arttırılmalıdır. Türk Eğitim sistemi çağdaş normlara uygun bir yapıya kavuşturulmalıdır. Özel Sektörün eğitim sahasında yapacağı yatırımlar mutlaka daha etkin teşvik edilmelidir ve vergi oranları düşürülmelidir. Özel Sektör burs konusunda teşvik edilmeli Ve bütün burslarla İlgili teşvik eden mevzuatlar geliştirilmelidir. Vakıf amaçlı burs veren sivil toplum kuruluşu yapılanmaları teşvik edilmeli ve bu tür vakıflar desteklenmelidir.

Tüm okullarda bilgisayar ve laboratuvar eğitimine geçilmelidir. Sağlıklı ve rahat derslikli güvenli okul binalarında her türlü sportif ve sosyal imkanların mevcut olduğu bir eğitim ortamı sağlanmalıdır.
Çağın gereklerine ve 21. yüzyıl dünyasına uyum sağlayacak bir müfredat ve kaliteli kitaplar ve fen bilimleri ile sosyal bilimlere ağırlık verilen bir program oluşturulmalıdır. Çocukların kabiliyetlerine ve yeteneklerine göre yeni bir eğitim sistemi uygulanmalı ve özgür bireyler yetiştirilen interaktif öğrenim metodları geliştirilmeli ve öğrenciler bu şekilde yönlendirilmelidir. Kadınlarda % 25’i bulan okur yazar olmama oranı eğitim sistemi içinde kurslar aracılığı İle sıfıra yakın değerlere çekilmelidir. Çünkü nesilleri yetiştiren ve geleceğe hazırlayan annelerdir. Annelerin ve genç kızların eğitimini önemsemeyen bir ülkenin geleceğe sağlıklı bilgili, birikimli ve etkin nesiller yetiştirmesi mümkün değildir.

Eğitimdeki seferberlik hali aralıksız devam etmelidir. Bölgeler arasındaki eğitim eşitsizliği, okul eksikliği ve öğretmen açığı bir an önce giderilmelidir.
Gönüllü öğretmenlik ve eğitmenlik teşvik edilmeli bunun için de özellikle emekli öğretmen ve eğitmenlerden bu konuda faydalanma yoluna gidilmelidir.

Bugün özellikle doğu ve güneydoğudaki okul yetersizlikleri, birçok okulun halen Öğretmensizlik ve çeşitli faktörlerden dolayı kapalı oluş ayıbını bir an önce ortadan kaldırmalıyız,
Taşımalı Eğitim Sistemi, bu bölgelerimizde yaygın hale getirilmeli ve özellikle de doğu ve güneydoğulu çocuklarımız için devlet parasız yatılı okullarının sayısı arttırılmalı, bu bölgelerimizdeki eğitim açığı ve açlığı bir şekilde kesin çözüme kavuşturulmalıdır.
Eğitimsizliğin ve cehaletin bu ülkeye bugüne kadar verdiği zararın bir bilançosu çıkarılmalı ve bu konuda kötü bir deneyim yaşamış bir ülke olarak bundan sonra bu acıların ve sıkıntıların tekrar yaşanmaması için eğitime herşeyden daha fazla önem verilmelidir. 

Ömer Faruk Başaran – Güncel Analiz BaşyazarıHaberi Paylaş: https://guncelanaliz.com/?p=785

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Başyazar