Seçim tarihinin Resmî Gazete’de yazmaması ne anlama geliyor?

Seçim tarihinin Resmî Gazete’de yazmaması ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin yenilenmesine yönelik kararı canlı yayında imzaladı. Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidiyor. Seçim kararı, Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Ancak bu kararda seçim tarihi yer almadı.

Seçim tarihinin Resmi Gazete’de yer almaması ve Meclis’in feshedilmemesini T24 yazarı Anayasa Hukukçusu Doç. Dr. Tolga Şirin’e sorduk.

  • Resmî Gazete’nin son mükerrer sayısındaki kararda seçim tarihi verilmemiş. Bu durum yasal olarak normal mi?

Bu sorunun yanıtı, geçmişteki cumhurbaşkanı tarafından alınan seçimlerin yenilenmesi kararlarına bakılarak verilebilir. Bu yöndeki nispeten yakın tarihli pratik, 24 Ağustos 2015 tarihindeki seçimlerin yenilenmesidir. O kararda da cumhurbaşkanının spesifik bir tarih belirtmediğini görüyoruz.

Peki ama seçimler ne zaman olacak? Bu konuda süreyi kanun düzenlemiştir. Cumhurbaşkanı seçim Kanunu md. 3/4’e göre: “Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar kırksekiz saat içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak ilân olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.” Buna göre seçimin tarihi 14 Mayıs 2023 gibi görünmektedir.

“YSK süreyi geriye çekebilir”
Fakat burada, az bilinen bir bilgiyi aktarmak istiyorum. Yüksek Seçim Kurulu bu süreyi geriye çekebilmektedir. YSK, 2015 yılında, 2015/1532 sayılı kararı ile bu süreleri kısaltabilme yetkisine sahip olduğunu söylemişti. (Keza bkz. Milletvekili Seçim Kanunu, md. 9) Bu karar uyarınca YSK, 2015’te 1 Aralık’ta yapılacak olan seçimi 1 Kasım’a çekmiştir. Bugün de böyle bir olasılık yok değil.

  • AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis’in çalışmalara devam edeceğini söyledi. Meclis’in feshedilmesi gerekmiyor mu?

Anayasa’nın 116/4 hükmüne göre: “Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclis’in ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.”


Haberi Paylaş: https://guncelanaliz.com/?p=3121

Genel