Esra Varımlı

Hayvanların Masumiyet Karinesi

Hayvanların Masumiyet Karinesi

“Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur” cümlesini duymuşsunuzdur. Anayasamızın 38. Maddesinde de “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” şeklinde…